Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Έκθεση της Bain & Co: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετασχηματίσει τον βιομηχανικό τομέα

Οι καινοτομίες του «εργοστασίου του μέλλοντος» μπορούν να επιτύχουν έως και 50% αύξηση της παραγωγικότητας

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στους κατασκευαστές μηχανημάτων και εξοπλισμού παγκοσμίως, ώστε να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους κατά 30% – 50%.

Σύμφωνα με τη δεύτερη έκδοση της Παγκόσμιας έκθεσης μηχανολογικού εξοπλισμού 2024, που παρουσίασε πρόσφατα η Bain and Company, τόσο η τεχνητή νοημοσύνη όσο και οι καινοτομίες στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας και της βιωσιμότητας θα αποτελέσουν τη «ραχοκοκαλιά» του «εργοστασίου του μέλλοντος».

Με τις επιχειρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού να δέχονται έντονες πιέσεις, όπως προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξανόμενες προσδοκίες πελατών και εντεινόμενο ανταγωνισμό, οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την καινοτομία για να ενισχύσουν την απόδοσή τους.

Τα στελέχη των επιχειρήσεων μηχανολογικού εξοπλισμού στρέφονται σε νέα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες Industry 4.0, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), η ρομποτική και το additive manufacturing, καθώς και σε παραδοσιακές προσεγγίσεις βελτιστοποίησης διαδικασιών, για να ενισχύσουν και να διασφαλίσουν το μέλλον των επιχειρήσεών τους

Ο Ανδρέας Κυριλής, Partner και μέλος του διεθνούς τομέα Energy & Natural Resources και Advanced Manufacturing & Services της Bain, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο βιομηχανικός τομέας θα επηρεαστεί καταλυτικά από τις τεχνολογικές εξελίξεις και θα χρειαστεί να επανασχεδιάσει τα εργοστάσια του μέλλοντος, με θεμέλιο τις νέες τεχνολογίες Industry 4.0, στο πλαίσιο ενός ριζικού ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου.

Αυτή η εξέλιξη πρέπει να γίνει συνδυαστικά με την εφαρμογή στόχων βιωσιμότητας και κυκλικότητας στο σύνολο του συστήματος παραγωγής. Για την Ελλάδα, αυτή η ευκαιρία εκσυγχρονισμού του βιομηχανικού τομέα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και μπορεί να τονώσει καθοριστικά την οικονομία της χώρας».

Η τεχνητή νοημοσύνη κορυφαία προτεραιότητα για τη βιομηχανική παραγωγή

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης κρίνεται ολοένα και περισσότερο ως επείγουσα από στελέχη επιχειρήσεων μηχανολογικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με την έρευνα της Bain, το 75% των στελεχών του ευρύτερου τομέα προηγμένης μεταποίησης δήλωσαν ότι η ενσωμάτωση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, είναι η κορυφαία προτεραιότητά τους όσον αφορά τη Μηχανολογική Μελέτη και το R&D.

Οι πρωτοπόροι του κλάδου χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την επίλυση κομβικών προβλημάτων στις προμήθειες, τη συναρμολόγηση, τη συντήρηση, τον ποιοτικό έλεγχο και τα logistics. Οι εταιρείες που διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο βρίσκουν τις τεχνολογίες της ΤΝ ιδιαίτερα χρήσιμες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας τους ενόψει των συνεχόμενων μακροοικονομικών και γεωπολιτικών διαταραχών.

Καθώς οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους κλάδους αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, η ανάλυση της Bain υπογραμμίζει τις εκτεταμένες δυνατότητες της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) να μετασχηματίσει τον βιομηχανικό τομέα. Το GenAI μπορεί να πετύχει δραματικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα και τη εξυπηρέτηση πελατών μέσω της αξιοποίησης αδόμητων πηγών δεδομένων.

Η Bain εντόπισε τρεις τομείς στους οποίους οι εταιρείες αξιοποιούν επιτυχώς το GenAI σήμερα:

  • την ελαχιστοποίηση των ελαττωμάτων και τη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου,
  • την αύξηση της παραγωγικότητας και
  • τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της αποθήκης.

Η μετάβαση σε ψηφιακές λύσεις είναι το «κλειδί» για την επιτυχία

Ο βιομηχανικός τομέας χρησιμοποιεί σήμερα περισσότερους μικροεπεξεργαστές και τεχνολογίες του Internet of Things (IoT) από κάθε άλλο τομέα, μια ένδειξη ότι οι εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού ενσωματώνουν γρήγορα τις ψηφιακές λύσεις.

H ανάλυση της Bain καταδεικνύει ότι οι εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού που ηγούνται ήδη στον τομέα των ψηφιακών λύσεων διπλασιάζουν τις αποδόσεις των μετοχών τους σε σύγκριση με τον μέσο όρο του κλάδου.

Οι εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού που θα ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση των πελατών για ψηφιακές λύσεις θα επιτύχουν υψηλότερα κέρδη, ενισχυμένη ικανοποίηση πελατών τους και αποτιμήσεις συγκρίσιμες με αυτές των εταιρειών λογισμικού.

Αντί να παράγουν κυρίως τυποποιημένα φυσικά προϊόντα, η σημερινή έκθεση διαπιστώνει ότι πολλές εταιρείες αναπτύσσουν εξατομικευμένες ψηφιακές λύσεις για τους πελάτες προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένους κλάδους. Με αυτή τη στροφή, οι εταιρείες επικεντρώνονται σε μικρότερο αριθμό πελατών σε συγκεκριμένα τμήματα του κλάδου, αυξάνοντας το εύρος των προσφορών προς αυτούς τους πελάτες.

Η κυκλική οικονομία σε συνδυασμό με το IoT μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη

Πρόσφατη μελέτη της Bain αποκάλυψε ότι το 47% των μεγάλων εταιρειών μηχανολογικού εξοπλισμού έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν αρχές κυκλικής οικονομίας. Ωστόσο, οι περισσότερες καινοτομίες έχουν περιορισμένη εφαρμογή – επικεντρώνονται στην ανακύκλωση και τη μείωση πρώτων υλών και αποβλήτων.

Οι διοικητικές ομάδες αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την κυκλικότητα ως μια ευκαιρία για νέες ροές εσόδων, ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού, αυξημένη πελατειακή πίστη και πρόσβαση σε νέες πελατειακές ομάδες εντός των επόμενων 20 ετών.

Οι εταιρείες που ηγούνται ως προς τα κυκλικά μοντέλα και τις δυνατότητες αξιοποίησης του IoT αποκομίζουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα, όπως επισημαίνει η Bain. Τα δεδομένα του IoT που δημιουργούν ευκαιρίες για τη διατήρηση του εξοπλισμού στη μέγιστη αξία του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση και μειώνοντας την ανάγκη για νέες πρώτες ύλες.

«Η πλήρης αξιοποίηση των δεδομένων επιτυγχάνεται σε συνδυασμό με την κυκλική στρατηγική και τον αντίστοιχο σχεδιασμό της αλυσίδας εφοδιασμού, που επιτρέπει τη μείωση της χρήσης πρώτων υλών», ανέφερε ο Michael Staebe που ηγείται του διεθνούς τομέα Machinery, Paper and Metals της Bain & Company.

Η Bain καταλήγει ότι στο μέλλον οι εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού θα σχεδιάζουν προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, θα πωλούν περισσότερα προϊόντα ως υπηρεσίες και θα αξιοποιούν τις κυκλικές αγορές. Και οι τρεις προσεγγίσεις μπορούν να υποστηρίξουν ένα κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Πηγή: businessvoice.gr

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!