Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Θεσσαλονίκη: Ερευνητική χορηγία στο ΠΑΜΑΚ για έργο που αφορά την τεχνολογία blockchain

Ερευνητική χορηγία για την υλοποίηση έργου που στόχο έχει την ενίσχυση της κατανόησης της τεχνολογίας blockchain και αύξηση της ενασχόλησης των προγραμματιστών με αυτήν έλαβε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μαζί με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) από το ίδρυμα SUI.

Τα δύο πανεπιστήμια επιβραβεύτηκαν μέσω του προγράμματος Sui Academic Research Awards (SARAs) για το έργο με τίτλο “COMET: Συγκριτικές Μετρικές και Πλαίσιο για τη Μετάβαση στη Sui Move”, που εξετάζει τις γλώσσες προγραμματισμού έξυπνων συμβολαίων της Solidity και της Sui Moveμ, οι οποίες χρησιμοποιούνται στα δίκτυα blockchain Ethereum και Sui αντίστοιχα.

Το έργο θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των προκλήσεων διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού, στη δημιουργία εργαλείων για την υποστήριξη των προγραμματιστών στη χρήση νέων τεχνολογιών blockchain και στον διαμοιρασμό των ερευνητικών ευρημάτων με την ακαδημαϊκή και βιομηχανική κοινότητα.

Η ομάδα που θα συμμετάσχει στο έργο από το ΠΑΜΑΚ αποτελείται από τον καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Χρήστο Γεωργιάδη και τον υποψήφιο διδάκτορα Αντώνιο Γιατζή.

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!