Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Η ασφάλεια που παρέχει ένα ασφαλιστήριο cyber insurance σε μία επιχείρηση

Ι. Εισαγωγή

Η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις στη σύγχρονη εποχή. Η χρήση του διαδικτύου και των ψηφιακών συστημάτων έχει καταστήσει την επικοινωνία και τη διαχείριση των δεδομένων πιο εύκολη και γρήγορη. Ωστόσο, αυτό έχει επίσης αυξήσει τους κινδύνους από κυβερνοεπιθέσεις στις επιχειρήσεις. Στο παρόν άρθρο, θα εξετάσουμε τους κινδύνους αυτούς και τους τρόπους που μπορούν να προστατευθούν οι επιχειρήσεις από αυτές τις επιθέσεις.

Ο όρος “κυβερνοεπίθεση” αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας για να προκληθούν βλάβες στα δίκτυα, συστήματα και δεδομένα μίας επιχείρησης. Ο σκοπός μπορεί να είναι η πρόκληση ζημίας, η κλοπή δεδομένων ή η δυσφήμιση μίας επιχείρησης.

Για να προστατευθούν από αυτές τις επιθέσεις, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν μέτρα όπως:

– Εγκατάσταση λογισμικών ασφάλειας: Τα λογισμικά αυτά μπορούν να προλάβουν και να αποκλείσουν κυβερνοεπιθέσεις.
– Δημιουργία πυλών ασφάλειας: Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη δυναμική παρέμβαση στη ροή δεδομένων γύρω από τους υπόλογους και τους δίκτυους.
– Δημόσια πληροφόρηση: Η εκπαίδευση των χρηστών γύρω από τους κίνδυνους και τους τρόπους που μπορούν να προφυλάξουν τους υπόλογους και του δίκτυου.

Αποκατάσταση δεδομένων και συστημάτων

Η απόκτηση πλήρους πρόσβασης στo δίκτυo μίa organizatia μoυ oδήγoυs στην ανάγκη αποκατάστασης δεδομένων και συστημάτων. Η αποκατάσταση δεδομένων αφορά τη διαδικασία επαναφοράς χαμένων, κατεστραμμένων ή κλοπής δεδομένων, ενώ η αποκατάσταση συστημάτων αφορά τη διαδικασία επαναφοράς του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών μετά από μια απώλεια ή βλάβη. Η αποκατάσταση δεδομένων και συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση των εργασιών μιας οργάνωσης και τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την ανάκτηση από αντίγραφα ασφαλείας, την αποκατάσταση από επιθέσεις και την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει την αποκατάσταση του υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται στο σύστημα.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ENISA, η ασφάλεια που παρέχει ένα ασφαλιστήριο cyber insurance σε μία επιχείρηση είναι κρίσιμης σημασίας για την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις. Μια συνεργασία μεταξύ της QNAP και του Digital Ocean αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα, όπου η εταιρεία QNAP χρησιμοποίησε την υποδομή του Digital Ocean για να προστατέψει τους πελάτες της από κυβερνοεπιθέσεις. Επίσης, μία νέα πρωτοποριακή τάση στον χώρο των cyber insurance είναι η χρήση γεννητικής τεχνητής νοημοσύνης για την αξιολόγηση και την πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά στο άρθρο “Η χρήση γεννητικής τεχνητής νοημοσύνης στα ασφαλιστήρια cyber insurance”.

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!