Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Freedom Holding: Αύξηση τζίρου στα 795,7 εκατ. δολάρια

Έσοδα 795,7 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανακοίνωσε η Freedom Holding Corp., μητρική εταιρεία της Freedom Finance Europe, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα της εταιρείας ενισχύθηκαν κυρίως από την αύξηση των τόκων (κατά 142%), γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς και στην επέκταση του μεριδίου των ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Τα έσοδα από τόκους δανείων περιθωρίου (margin) αυξήθηκαν επίσης λόγω της αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας από τους πελάτες.

Τα καθαρά έσοδα από συναλλαγές ξένου συναλλάγματος αυξήθηκαν κατά 48,4 εκατομ. δολάρια χάρη στις πωλήσεις συναλλάγματος από τη Freedom Bank, θυγατρική της Freedom Holding. Η θετική δυναμική των εσόδων επηρεάστηκε επίσης από την αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές υπηρεσίες κατά 58% (115,4 εκατομ. δολάρια) λόγω της επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Στο ίδιο οικονομικό έτος, τα έξοδα της εταιρείας χαρτοφυλακίου αυξήθηκαν κατά 233,7 εκατ. δολάρια (72%). Αυτό ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εξόδων από τόκους 132 εκατομ. δολαρίων (+172%) εξαιτίας του υψηλότερου κόστους της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης μέσω repos στο πλαίσιο ενός διευρυνόμενου επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, τα γενικά και διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 36,4 εκατομ. δολάρια, τα οποία περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, ανθρωπιστική βοήθεια σε φιλανθρωπικό ίδρυμα στην Ουκρανία. Οι μισθοί και τα μπόνους αυξήθηκαν κατά 35,5 εκατομ. δολάρια (+77%) χάρη στην επέκταση του προσωπικού στις εταιρείες χαρτοφυλακίου.

Στις 31 Μαρτίου 2023, ο αριθμός των χρηματιστηριακών λογαριασμών της εταιρείας χαρτοφυλακίου ήταν περίπου 370.000, σημειώνοντας αύξηση κατά 120.000 (48%), σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αύξηση επενδυτικών λογαριασμών στην ελληνική αγορά ήταν 79,4% μέσα σε διάστημα ενός έτους.

Ο Timur Turlov, Διευθύνων Σύμβουλος της Freedom Holding Corp., τόνισε τα σημαντικά επιτεύγματα της εταιρείας κατά το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε:

«Έχοντας επιλέξει τον φιλόδοξο στόχο της οικοδόμησης ενός ψηφιακού οικοσυστήματος με νέα επωνυμία, η εταιρεία χαρτοφυλακίου εργάζεται εκτενώς, δημιουργώντας περιουσιακά στοιχεία προς διάφορες κατευθύνσεις. Η έναρξη της εξαγοράς της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Maxim Group LLC μαζί με τη θυγατρική της Maxim Financial Advisors LLC ήταν ένα από τα σημαντικά γεγονότα που έδωσε επιπλέον ώθηση στην εκθετική ανάπτυξή μας».

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!