Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Νομοθεσία και Ρυθμίσεις στην Κυβερνοασφάλεια: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

Η κυβερνοασφάλεια αναφέρεται στην προστασία των πληροφοριών και των συστημάτων από κυβερνοεπιθέσεις και απειλές. Οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημίες στις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους απλούς χρήστες. Για αυτό το λόγο, η νομοθεσία και οι κανονισμοί για την κυβερνoασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της προστασίας των πληροφοριών και των συστημάτων από κυβερνοεπιθέσεις.

Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Ο GDPR θεσπίζει αυστηρές απαιτήσεις για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, καθώς και για τη δικαιοδοσία και τη διάδοσή τους. Ταυτόχρονα προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες που εμπεριέχει.

Νομοθεσία για την ασφάλεια των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων

Η Οδηγία για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (NIS Directive) είναι μια νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την ασφάλεια των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Η NIS Directive (δείτε εδώ) θεσπίζει απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών και τους φορείς εκμετάλλευσης κρίσιμων υποδομών, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των πληροφοριών και των συστημάτων τους. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση.

Προληπτικά μέτρα για την προστασία των επιχειρήσεων από κυβερνοεπιθέσεις

Η πρόληψη είναι η καλύτερη προσέγγιση για την προστασία των επιχειρήσεων από κυβερνοεπιθέσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών και των συστημάτων τους, όπως η εγκατάσταση antivirus και anti-malware λογισμικού, η εφαρμογή αυθεντικοποίησης και κρυπτογράφησης δεδομένων, και η εκπαίδευση των υπαλλήλων για την αναγνώριση και αποφυγή κυβερνοεπιθέσεων.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νομοθεσία και τους κανονισμούς για την κυβερνοασφάλεια

Οι κανονισμοί της ΕΕ προβλέπουν απαιτήσεις για την προστασία των πληροφοριών και των συστημάτων, καθώς και για τη δήλωση παραβάσεων και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με κυβερνοεπιθέσεις. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αυτούς τους κανονισμούς και νόμους.

Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων και τη βελτίωση της κυβερνoασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προάγει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, καθώς και την ανάπτυξη κοινών προτύπων και πρακτικών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Με αυτόν τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και αξιόπιστου ψηφιακού περιβάλλοντος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Σε έναν άκρως εξελισσόμενο τομέα όπως αυτός της κυβερνoασφάλειας, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να είναι ενημερωμένες για τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις που τους αφορούν.

Διαβάστε επίσης: Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!