Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Cloud Computing & Cloud Security: Κατανοώντας τις βασικές πτυχές

Τι είναι η Ασφάλεια Στο Cloud; Η ασφάλεια στο cloud αποτελεί την προστασία των δεδομένων που αποθηκεύονται σε απομακρυσμένα συστήματα υπολογιστών μέσω πλατφορμών υπολογισμού στο cloud από κλοπή, διαρροή και διαγραφή.

Κατανοώντας το Cloud Security
Οι μέθοδοι παροχής ασφάλειας στο clοud περιλαμβάνουν firewalls, τις δοκιμές διείσδυσης (penetration testing), την ανωνυμοποίηση των δεδομένων, tokenization, τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και την αποφυγή συνδέσεων στο διαδίκτυο. Η ασφάλεια στο cloud ουσιαστικά αποτελεί μια μορφή κυβερνοασφάλειας.

Το clοud computing αναφέρεται στην παροχή διαφόρων υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Αυτοί οι πόροι περιλαμβάνουν εργαλεία και εφαρμογές όπως αποθήκευση δεδομένων, διακομιστές, βάσεις δεδομένων, δικτύωση και λογισμικό.

Αντί να κρατούν τα αρχεία σε έναν ιδιόκτητο σκληρό δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης, η αποθήκευση στο clοud επιτρέπει την αποθήκευσή τους σε απομακρυσμένη βάση δεδομένων. Εφόσον οι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, το clοud computing έχει πρόσβαση και στα δεδομένα και στα λογισμικά προγράμματα για την εκτέλεσή τους.

To cloud computing είναι μια δημοφιλής επιλογή για άτομα και επιχειρήσεις για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων της εξοικονόμησης κόστους, της αυξημένης παραγωγικότητας, της ταχύτητας και αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και της ασφάλειας.

Η ασφάλεια στο clοud είναι ουσιώδης για τους πολλούς χρήστες που ανησυχούν για την ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύουν στο clοud. Αυτοί πιστεύουν ότι τα δεδομένα τους είναι πιο ασφαλή στους ιδιωτικούς τοπικούς τους διακομιστές, όπου νιώθουν ότι έχουν μεγαλύτερο έλεγχο επί των δεδομένων.

Ωστόσο, τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο clοud μπορεί να είναι πιο ασφαλή λόγω του υψηλού επιπέδου μέτρων ασφαλείας των παρόχων υπηρεσιών στο clοud και του προσωπικού με υψηλή τεχνογνωσία.

Τα δεδομένα που είναι σε τοπικούς διακομιστές μπορεί να είναι περισσότερο ευάλωτα σε παραβιάσεις ασφαλείας, ανάλογα με τον τύπο της επίθεσης. Η κοινωνική μηχανική και το κακόβουλο λογισμικό μπορούν να καταστήσουν ευπαθές οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης δεδομένων, αλλά τα δεδομένα στον τόπο υποδοχής μπορεί να είναι περισσότερο ευάλωτα, καθώς οι φύλακές τους δεν έχουν την ίδια εμπειρία στην ανίχνευση των απειλών ασφαλείας.

Οι απειλές που σχετίζονται με το cloud

Σημαντικές απειλές για την ασφάλεια στο clοud περιλαμβάνουν παραβιάσεις δεδομένων, απώλεια δεδομένων, hijacking λογαριασμών, κατάληψη εξυπηρετητών κίνησης (service traffic hijacking), ανασφαλείς διεπαφές εφαρμογών (APIs), κακή επιλογή παρόχων αποθήκευσης cloud και κοινή τεχνολογία που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του cloud.

Οι επιθέσεις DDoS αποτελούν άλλη μία απειλή για την ασφάλεια στο clοud. Αυτές οι επιθέσεις καταργούν μια υπηρεσία παρεμποδίζοντάς την με δεδομένα, ώστε οι χρήστες να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, όπως τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!