Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρόοδος με στραμμένη τη ματιά μας πάντα στον άνθρωπο

Γράφει ο κ. Δημήτρης Αποστολίδης

Ως θιασώτης της τεχνολογίας και οπαδός των εξειδικευμένων λύσεων, εκφράζω τα θετικά μου συναισθήματα και καλωσορίζω την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) ως ένα κύμα τεχνολογικού οίστρου, το οποίο έχει επιφέρει και θα επιφέρει ακόμη πιο έντονες αλλαγές στις ζωές όλων μας. Το νόμισμα όμως –όσο υπάρχει ακόμη– έχει πάντα δύο όψεις: εξαρτάται από τον λόγο για τον οποίο προσεγγίζουμε αυτήν την αδιαμφισβήτητα σημαντική πρόοδο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) ενσωματώνεται σε διάφορους κλάδους μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών και συστημάτων, φέρνοντας σημαντικές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων. Η χρήση τεχνολογιών όπως το machine learning και η natural language processing επιτρέπει την αυτοματοποίηση σύνθετων διαδικασιών, την εκτέλεση αναλυτικών εργασιών σε μαζική κλίμακα και την ανάπτυξη πιο προσωποποιημένων έργων.

Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη φέρνει επίσης προκλήσεις, όπως είναι η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, η διαχείριση των ηθικών και νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των τεχνολογιών και η αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δύο τιτάνες τεχνολογίας παρέχουν και κάνουν πραγματικότητα, αυτήν τη στιγμή, την τεχνολογία:

1) Η OpenAI (Chat GPT), η οποία χορηγεί με παροχές υπηρεσιών του ΑΙ τις αντίστοιχες εταιρείες (εάν όχι όλες, τότε σε ένα τεράστιο ποσοστό) και

2) Η NVIDIA, που με τις καινοτόμες κάρτες γραφικών της κάνει όλη την τεχνολογία του AI δυνατή και ακόμη πιο δυναμική.

Για την εφαρμογή που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στον ασφαλιστικό τομέα μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά θα περιοριστούμε σε κάποιες βασικές σκέψεις, για να δώσουμε τη δυνατότητα στον αναγνώστη του συγκεκριμένου τεύχους να κινηθεί με μια εύκολη, ευχάριστη, όσο και κατανοητή, αναγνωστική ευχέρεια:

  1. Το ΑΙ μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν, πωλούν και διαχειρίζονται τα ασφαλιστικά προϊόντα οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι πελάτες και όλοι οι εμπλεκόμενοι που εντάσσονται στην ασφαλιστική βιομηχανία. Τεχνικά, η τεχνολογία του machine learning μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια των εκτιμήσεων κινδύνου, παρέχοντας πιο προσαρμοσμένες και αποδοτικές ασφαλιστικές λύσεις. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη δίκαιη προσαρμοστικότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των πελατών στην εκτίμηση των ασφαλίστρων, με μια εντυπωσιακή ακρίβεια σε σχέση όχι μόνο με τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται, αλλά και με την απόλυτη στόχευση και τον υπολογισμό των αναλυμένων, όσο και παραμετροποιημένων, διαμορφούμενων χαρακτηριστικών μιας επιχείρησης.
  2. Επιπλέον, το AI μπορεί να επιταχύνει και να αυτοματοποιήσει διαδικασίες όπως οι αξιώσεις και η εκτίμηση ζημιών, μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη. Ο χειρισμός εξ αποστάσεως, με τεχνολογικά χαρακτηριστικά του ΑΙ, μιας ενδεχόμενης αποζημίωσης, θα μειώσει τα κόστη μετακίνησης στο πεδίο και θα λύσει παρεξηγήσεις που πηγάζουν από ατομικές εκτιμήσεις, οι οποίες συνδέονται εν πολλοίς με την εμπειρία, την εξειδίκευση και τον χρόνο που θα αφιερώσει, ή δεν θα αφιερώσει, ένας εκτιμητής αποζημίωσης. Άρα, δεν αφαιρείται ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά, αξιοποιώντας δεδομένα, θα προσδώσει στη διαδικασία ποιοτικά χαρακτηριστικά και ταχύτητα. Πάντα όμως θα πρέπει να υπάρχει και σε αυτές τις περιπτώσεις η ανθρώπινη επικοινωνία, που αποτελεί το απόλυτο εχέγγυο μιας ισορροπημένης σχέσης.
  3. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην ακαριαία πρόσβαση, στην απαραίτητη γνωσιακή βάση, που συνεπάγεται άμεση λύση του διαχειριστή σε διάφορα αιτήματα του πελάτη ή του συνεργάτη. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο, το οποίο μπορεί να προσδώσει ακρίβεια στην πραγματική διάσταση ασφαλιστικών περιπτώσεων και οικονομία χρόνου, με σκοπό να συντελείται το παραγόμενο έργο με απίστευτη ανοδική αποτύπωση στη σχέση έργου και χρόνου, που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό.
  4. Το ΑΙ μπορεί να φέρει επανάσταση στην προσαρμοσμένη κάλυψη, βασιζόμενη στις ανάγκες και τους παράγοντες κινδύνου των ατόμων. Έτσι, με μια σειρά χαρακτηριστικών του προφίλ του πελάτη, προτείνεται το σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να τον ενδιαφέρουν άμεσα. Οι ατομικές τιμολογήσεις και τα προσαρμοσμένα προϊόντα ασφάλισης θα δημιουργούνται μέσα σε λίγα λεπτά, γεγονός που θα ενισχύσει την αποφασιστικότητα του πολίτη για την αγορά ασφαλιστικών προϊόντων «κομμένων και ραμμένων» στα μέτρα του, με τη διατήρηση, ταυτόχρονα, των προϊόντων για πολλά χρόνια, χάρη στο προσαρμοσμένο κόστος.

Ωστόσο, η ένταξη του AI στον ασφαλιστικό κλάδο απαιτεί υψηλού επιπέδου δεξιότητες στη διαχείριση δεδομένων και την ανάπτυξη αλγορίθμων, καθώς και μια προσεκτική προσέγγιση, για να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογία εφαρμόζεται με δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Όλες οι λύσεις προϋποθέτουν σωστή εκπαίδευση και λελογισμένη χρήση, διότι από τη διαρροή πληροφοριών και τη διεξαγωγή λανθασμένων υπολογισμών με τη χρήση του ΑΙ μπορεί να προκύψουν σοβαρά προβλήματα, εξαιτίας των οποίων η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργεί περισσότερες δυσκολίες, παρά λύσεις.

Πιστεύω όμως ότι, σίγουρα, το ΑΙ δεν πρέπει να υποκαταστήσει τις συνήθειες και την πρακτικότητά μας στη διείσδυση της προσέγγισής μας για αγαπημένες προσωπικές συνήθειες, στις οποίες πρέπει να διατηρήσουμε την ανθρώπινη βούληση και ελευθερία.

Συνεπώς, επειδή οι κανόνες σταματούν εκεί που ξεκινάει και το ηθικό πλαίσιο του καθενός –όπως και το να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε όλες τις εκφάνσεις δραστηριοτήτων–, φρονώ ότι πρέπει να έχουμε απλή και γόνιμη σκέψη, έτσι ώστε να μην καταργήσουμε εντελώς διαδικασίες και διαπροσωπικές σχέσεις, γεγονός που θα μας φέρει πιο κοντά στη θλίψη της τεχνολογικής ακμής, παρά στην ακμαία κατάσταση που πρέπει να υπάρχει, ισορροπώντας ανάμεσα στο ωφέλιμα χρήσιμο και στο ωφέλιμα αχρείαστο.

Πηγή: brokerstime.gr

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!