Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Η πρωτοβουλία της Mastercard: Το Multi Token Network επαναπροσδιορίζει τον χώρο των ψηφιακών πληρωμών και του Blockchain

Η Mastercard ανακοίνωσε το Multi Token Network (MTN), ένα σύνολο θεμελιωδών δυνατοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για να καταστήσουν τις συναλλαγές σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και οικοσυστήματα blockchain ασφαλείς, επεκτάσιμες και διαλειτουργικές, επιτρέποντας επομένως πιο αποτελεσματικές πληρωμές και εμπορικές εφαρμογές.

Η MTN Mastercard αποτελεί μια καινοτόμα πρωτοβουλία με τέσσερις κύριους πυλώνες εμπιστοσύνης, με στόχο να καλύψει βασικές ανάγκες του κλάδου:

  1. Εμπιστοσύνη στον αντισυμβαλλόμενο: Η αποτελεσματική διαχείριση ταυτότητας και τα δικαιώματα είναι απαραίτητα για τη δημιουργία αξιόπιστων δικτύων. Το Mastercard Crypto Credential παρέχει ένα σύνολο κοινών προτύπων επαλήθευσης και υποδομής που επιτρέπει αξιόπιστες αλληλεπιδράσεις μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων σε δίκτυα blοckchain.
  2. Εμπιστοσύνη στο στοιχείο των ψηφιακών πληρωμών: Η δημιουργία σταθερών, ρυθμιζόμενων και επεκτάσιμων διακριτικών πληρωμής είναι απαραίτητη για τις εφαρμογές πληρωμών. Η ΜTN θα υποστηρίξει αυτή την ανάγκη παρέχοντας ρυθμιζόμενα διακριτικά πληρωμής για την τροφοδοσία οικονομικών εφαρμογών.
  3. Εμπιστοσύνη στην τεχνολογία: Η επεκτασιμότητα των δικτύων blοckchain και η διαλειτουργικότητα μεταξύ τους είναι κρίσιμες τεχνολογίες για την ασφαλή μεταφορά διακριτικών και περιουσιακών στοιχείων. Η δουλειά της Μastercard με την Reserve Bank of Australia (RBA) σε συνεργασία με την Cuscal Payments και την Mintable στο πιλοτικό έργο της CBDC, καταδεικνύει πώς τα CBDC που εκδίδονται από την RBA μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απρόσκοπτη αγορά περιουσιακών στοιχείων από οντότητες που περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων στο δημόσιο blοckchain. Η ΜTN στοχεύει να προσφέρει αυτές τις δυνατότητες σε όλα τα υποστηριζόμενα διακριτικά πληρωμής και δίκτυα με κλιμακωτό τρόπο.
  4. Εμπιστοσύνη στην προστασία των καταναλωτών: Η ΜTN θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία της Mastercard στην ανάπτυξη προτύπων και κανόνων για τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου που θα προστατεύει τους καταναλωτές, ενθαρρύνοντας τη σταθερότητα και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Η Beta έκδοση της εφαρμογής θα είναι διαθέσιμη στο Η.Β λειτουργώντας ως βάση δοκιμής για την ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών και περιπτώσεων χρήσης με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, fintechs και κεντρικές τράπεζες. Η πρώτη φάση των εφαρμογών θα τροφοδοτείται από τραπεζικές καταθέσεις με tokens. Με την πάροδο του χρόνου, η Mastercard σχεδιάζει να κάνει την ΜTN διαθέσιμη σε επιπλέον αγορές σε όλο τον κόσμο.

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!