Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Ποιες οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της τεχνολογίας Blockchain για την ασφαλιστική αγορά; Η άποψη των ασφαλιστών

Η EIOPA σε επίσημη έκθεσή της αποτυπώνει τις σκέψεις των ασφαλιστών αναφορικά με την τεχνολογία Blockchain, επισημαίνοντας ότι οι ασφαλιστές αναγνωρίζουν τις δυνατότητες του αλλά την ενδεχόμενη χρήση του σε όλη την ασφαλιστική αλυσίδα για τον εξορθολογισμό των επιχειρήσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Οι περισσότερες περιπτώσεις χρήσης που αναφέρουν οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να είναι μικρής κλίμακας, ενώ άλλα έργα βρίσκονται σε στάδιο proof-of-concept (PoC).

Από τη μία πλευρά, οι ερωτηθέντες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που παρουσιάζονται στο έγγραφο συζήτησης της EIOPA, αναφέροντας τα πιθανά οφέλη του blockchain στην επιτάχυνση των συναλλαγών και του χειρισμού αξιώσεων, στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας.

Από την άλλη πλευρά, συμμερίζονται την άποψη ότι οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο και στους επιχειρησιακούς τομείς ΤΠ περιλαμβάνουν την ανεπαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, ζητήματα ασφάλειας κρυπτογράφησης καθώς και κινδύνους που προκύπτουν από λανθασμένη κωδικοποίηση. Οι ενδιαφερόμενοι αναφέρθηκαν επίσης σε ανησυχίες για τη βιωσιμότητα, δεδομένης της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας ορισμένων λύσεων blockchain.

Οι ενδιαφερόμενοι συμφώνησαν επίσης ότι υπάρχει δυνατότητα χρήσης blockchain σε εποπτικές και ρυθμιστικές διαδικασίες και τόνισαν ότι οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στη μείωση του κόστους και στη μείωση του διαδικαστικού φόρτου τόσο για τον κλάδο όσο και για τις εποπτικές αρχές.

Ως επόμενα βήματα, η EIOPA θα εξετάσει περαιτέρω τα εμπόδια και τις προκλήσεις που επισημάνθηκαν στη διαβούλευση και θα συνεχίσει να αξιολογεί τη χρήση του blockchain στις εποπτικές και ρυθμιστικές διαδικασίες, όπως απαιτείται. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρείται ανοιχτός διάλογος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!