Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Οι ασφαλιστές στενεύουν τα περιθώρια της ασφάλειας cyber για επιχειρήσεις, περιορίζοντας τον κίνδυνο για τους ίδιους

Οι ασφαλιστικοί φορείς έχουν προσθέσει λόγους για να αποκλείσουν αξιώσεις, όπως η έλλειψη πρωτοκόλλων ασφαλείας, το ανθρώπινο λάθος, οι πολεμικές πράξεις και η μη τήρηση των κατάλληλων διαδικασιών συμμόρφωσης, αναφέρει έρευνα.

Συνοπτικά:

  • Οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια όσον αφορά την απόκτηση ή την ανανέωση της ασφαλιστικής κάλυψης στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με έρευνα σε 300 οργανισμούς που διεξήχθη από την Censuswide, για λογαριασμό της Delinea . Οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν επίσης αυστηρές απαιτήσεις για την κάλυψη μιας αξίωσης.
  • Η πλειοψηφία των οργανισμών, 4 στους 5, δήλωσαν ότι τα ποσοστά ασφάλισής τους αυξήθηκαν όταν υπέβαλαν νέα αίτηση ή έκαναν αίτηση για ανανέωση συμβολαίου, με τα δύο τρίτα να αναφέρουν αυξήσεις των ασφαλίστρων μεταξύ 50% και 100%.
  • Χρειάζεται επίσης περισσότερος χρόνος από τους οργανισμούς για να αποκτήσουν νέα κάλυψη. Η διαδικασία για 20 από τους ερωτηθέντες, περίπου το 7%, διήρκεσε έξι μήνες ή περισσότερο.

Η έκθεση έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για τον κλάδο των ασφαλίσεων στον κυβερνοχώρο. Μετά από αρκετά χρόνια ταχέως αυξανόμενων ασφαλίστρων και αστάθειας, η αγορά κάλυψης στον κυβερνοχώρο έχει αρχίσει να σταθεροποιείται καθώς νέες εταιρείες εισέρχονται στον κλάδο και η ζήτηση έχει αυξηθεί από μια ευρύτερη ομάδα δυνητικών πελατών.

Οι ασφαλιστές στον κυβερνοχώρο έχουν ωριμάσει τον περασμένο χρόνο, αποκτώντας σημαντικές γνώσεις σχετικά με τους παράγοντες που οδηγούν σε επιτυχημένες επιθέσεις, σύμφωνα με τον Joseph Carson, επικεφαλή επιστήμονα ασφαλείας και σύμβουλο, CISO στη Delinia.

«Αυτό σημαίνει ότι γίνονται πιο σθεναροί όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας και τις αξιολογήσεις κινδύνου για να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις – πιθανοί πελάτες λαμβάνουν τα σωστά μέτρα για να προστατεύονται [οι ίδιοι] από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο», είπε ο Carson.

Οι ασφαλιστές ζητούν ολοένα και περισσότερο τυπικές πληροφορίες συμμόρφωσης που βρίσκονται σε πρωτόκολλα όπως το PCI ή το ISO 27001, σύμφωνα με τον Carson. Για παράδειγμα, θέλουν να γνωρίζουν εάν οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν εφαρμόσει έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, εάν έχει εφαρμοστεί εκπαίδευση εργαζομένων και εάν η εταιρεία διαθέτει στρατηγική δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων.

Πηγή: cybersecuritydive.com

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!