Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Cyber Insurance: Tι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά των ransomware επιθέσεων;

Cyber Insurance, η νέα τάση της ασφαλιστικής βιομηχανίας

Χρόνο με το χρόνο και όσο η ζωή μας ψηφιοποιείται όλο και περισσότερο, ο κίνδυνος των ransomware επιθέσεων και των cyber attacks αυξάνεται. Ήδη στη χώρα μας στο 3ο τρίμηνο του 2022 οι κυβερνοεπιθέσεις αυξήθηκαν κατά 64%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, καταγράφοντας 813 επιθέσεις κατά μέσο όρο την εβδομάδα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η νέα αυτή πραγματικότητα των κυβερνητικών απειλών θέτει την ασφαλιστική αγορά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, προσφέροντας απτές και άμεσες λύσεις που περιορίζουν σημαντικά το αποτύπωμα των επίδοξων hackers στην καθημερινότητα αλλά και την τσέπη μας.

Το cyber insurance αποτελεί τη νέα τάση της ασφαλιστικής βιομηχανίας, με τον κλάδο της κυβερνασφάλισης να αναπτύσσεται και στην χώρα μας από πλήθος εταιρειών που θέτουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών υψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων τους.

Τόσο οι σύγχρονες επιχειρήσεις, όσο και μεμονωμένοι καταναλωτές εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για προγράμματα κυβερνοασφάλισης, θέλοντας να εξασφαλίσουν τη ψηφιακή τους παρουσία και να προστατευθούν από μελλοντικές οικονομικές απώλειες.

Τι καλύπτει ένα συμβόλαιο Cyber Insurance;

Ένα καλό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Cyber Insurance οφείλει να καλύπτει επιθέσεις ransomware και να προβλέπει αποζημίωση για το κόστος πληρωμής λύτρων ή απειλής εκβιασμού στον κυβερνοχώρο. Πιο συγκεκριμένα, για να θεωρείται πλήρες θα πρέπει να περιλαμβάνει καλύψεις για:

  • Το κόστος για τη διερεύνηση της επίθεσης
  • Το κόστος για την αποκατάσταση της επίθεσης
  • Το ποσό των λύτρων (και το κόστος για τη χρηματοδότηση της πληρωμής)
  • Το εισόδημα που χάνεται στο διάστημα που η εταιρεία επηρεάζεται από το ransomware και τις επακόλουθες επιπτώσεις του
  • Τα επιπλέον έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την επίλυση του ransomware και την επιστροφή της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης

Η παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, εξετάζει διαρκώς τις αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, αλλά και τους νέους κινδύνους που προκύπτουν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο όμιλος των Lloyd’s εξέδωσε ένα Δελτίο Αγοράς στις 16 Αυγούστου 2022, το οποίο απαιτεί από τους ασφαλιστικούς φορείς να χρησιμοποιούν την «εξαίρεση κυβερνοεπιθέσεων που υποστηρίζεται από το κράτος». Αυτή η εξαίρεση υποτίθεται ότι ισχύει για «όλες τις αυτόνομες πολιτικές κυβερνοεπιθέσεων που εμπίπτουν στους κωδικούς κινδύνου CY και CZ».

Αυτοί οι κωδικοί κινδύνου είναι «Δεδομένα κυβερνοασφάλειας και παραβίαση απορρήτου» και «Ζημιά ιδιοκτησίας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο». Όπως αναφέρουν οι Lloyd’s:

«Τουλάχιστον, στην εξαίρεση κυβερνοεπιθέσεων που υποστηρίζεται από το κράτος πρέπει:

  1. Να εξαιρούνται οι απώλειες που προκύπτουν από έναν πόλεμο (είτε κηρύσσεται είτε όχι), όπου η πολιτική δεν έχει χωριστή εξαίρεση πολέμου.
  2. Να εξαιρούνται οι απώλειες που προκύπτουν από κρατικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που (α) βλάπτουν σημαντικά την ικανότητα ενός κράτους να λειτουργεί ή (β) που βλάπτουν σημαντικά τις δυνατότητες ασφάλειας ενός κράτους.
  3. Να υπάρχει σαφήνεια ως προς το εάν η κάλυψη εξαιρεί συστήματα υπολογιστών που βρίσκονται εκτός οποιασδήποτε πολιτείας που επηρεάζεται με τον τρόπο που περιγράφεται στα σημεία 2(α) και (β) παραπάνω, από την κυβερνοεπίθεση που υποστηρίζεται από το κράτος.
  4. Να καθορίζεται μια ισχυρή βάση μέσω της οποίας τα μέρη να συμφωνούν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οποιαδήποτε κυβερνοεπίθεση που υποστηρίζεται από το κράτος θα αποδοθεί σε ένα ή περισσότερα κράτη.
  5. Όλοι οι βασικοί όροι είναι σαφώς καθορισμένοι.»

Πηγή: insuranceforum.gr

Άρθρο της Σωτηρίας Γιαννακοπούλου

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!