Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

European Chips Act: Οι 3 πυλώνες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Νόμου για τα τσιπ στο περιβάλλον της ψηφιακής κυριαρχίας

Από τις 21 Σεπτεμβρίου τέθηκε σε ισχύ ο Ευρωπαϊκός Νόμος για τα τσιπ (European Chips Act), ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την τεχνολογική κυριαρχία, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης συμβάλλοντας παράλληλα στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Ο νόμος θέτει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού και της τεχνολογικής πρωτοπορίας της ΕΕ στις τεχνολογίες και τις εφαρμογές ημιαγωγών.

Οι ημιαγωγοί είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ψηφιακών και ψηφιοποιημένων προϊόντων. Από smartphone και αυτοκίνητα, μέσω κρίσιμων εφαρμογών και υποδομών για την υγειονομική περίθαλψη, την ενέργεια, την άμυνα, τις επικοινωνίες και τον βιομηχανικό αυτοματισμό, οι ημιαγωγοί είναι κεντρικής σημασίας στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο ισχυρών γεωστρατηγικών συμφερόντων και του παγκόσμιου τεχνολογικού αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο ευρωπαϊκός νόμος για τα τσιπ θα ενισχύσει τις παραγωγικές δραστηριότητες στην Ένωση, θα τονώσει το ευρωπαϊκό σχεδιαστικό οικοσύστημα και θα υποστηρίξει την κλιμάκωση και την καινοτομία σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Μέσω του European Chips Act, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να επιτύχει τον στόχο της να διπλασιάσει το τρέχον παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της στο 20% έως το 2030.

Τρεις πυλώνες του Ευρωπαϊκού Νόμου για τα Chips

Ο Ευρωπαϊκός νόμος για τα τσιπ αποτελείται από τρεις βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας – η Πρωτοβουλία Chips for Europe – ενισχύει την τεχνολογική ηγεσία της Ευρώπης, διευκολύνοντας τη μεταφορά γνώσης από το εργαστήριο στη βιομηχανία, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ έρευνας – καινοτομίας και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και προωθώντας την εκβιομηχάνιση καινοτόμων τεχνολογιών από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η Πρωτοβουλία θα υποστηριχθεί από κονδύλια της ΕΕ 3,3 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να συνδυαστούν με κονδύλια από τα κράτη μέλη.

Ο δεύτερος πυλώνας του European Chips Act παρέχει κίνητρα για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής για τους κατασκευαστές τσιπ και τους προμηθευτές τους. Ο δεύτερος πυλώνας δημιουργεί ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού με την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας στην κατασκευή ημιαγωγών.

Στον τρίτο πυλώνα , ο ευρωπαϊκός νόμος για τα τσιπ έχει δημιουργήσει έναν μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, την παρακολούθηση της προσφοράς ημιαγωγών, την εκτίμηση της ζήτησης, την πρόβλεψη των ελλείψεων και, εάν είναι απαραίτητο, την ενεργοποίηση ενός σταδίου κρίσης. Ως πρώτο βήμα, έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα προειδοποίησης ημιαγωγών στις 18 Απριλίου 2023. Επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να αναφέρει διακοπές στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το περιεχόμενο του νόμου, εδώ.

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!