Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις στην Κύπρο έπεσαν θύματα cyber attack

Ένα ποσοστό της τάξης του 49% των επιχειρήσεων της Κύπρου δέχτηκε κυβερνοεπίθεση κατά τον προηγούμενο χρόνο. Όπως συνειδητοποίησε η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ο μέσος όρος επιθέσεων υπήρξε τουλάχιστον μία την εβδομάδα με βαριά οικονομικά κόστη για την πλειοψηφία των επιτιθέμενων επιχειρήσεων.

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, έχει διεξαγάγει 2 παγκύπριες έρευνες για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για την κυβερνοασφάλεια στην κυπριακή επικράτεια.

Οι 2 έρευνες αφορούσαν αντιστοίχως τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες και διεξήχθησαν παράλληλα τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2023 σε δείγμα 1006 πολιτών και 444 επιχειρήσεων από ένα ευρύ φάσμα στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας που αφορά τις επιχειρήσεις, τα οποία παρουσιάστηκαν στη συνάντηση εμπλεκόμενων φορέων και αρχών που διεξήχθη στις 19 Δεκεμβρίου 2023, ήταν τα ακόλουθα:

Στις επιχειρήσεις:

  • Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (49%) δέχθηκαν κάποια επίθεση/παραβίαση τους τελευταίους 12 μήνες με μέσο όρο 1 επίθεση την εβδομάδα σημειώνοντας αύξηση από τις 3-4 επιθέσεις το μήνα σε σχέση με πέρσι.
  • Από τις επιχειρήσεις που δέχθηκαν επίθεση, για τις μισές σχεδόν (46%) υπήρξε οικονομικό κόστος που ανέρχεται σε 27 χιλιάδες ευρώ κατά μέσο όρο δηλαδή έχει αυξηθεί κατά περίπου 4 χιλιάδες ευρώ σε σχέση με πέρσι.
  • Η πιο συχνή επίθεση που δέχονται οι επιχειρησεις είναι το phishing, με 43% αύξηση (κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρσι).
  • Σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρησεις έχει περισσότερο από 1 χρόνο να προβεί σε δημιουργία ή ενημέρωση ή αναθεώρηση των πολιτικών τους για την κυβερνοασφάλεια ώστε να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Αξίζει να αναφερθεί πως όσες επιχειρησεις συμμετείχαν σε κάποιο σεμινάριο, ευαισθητοποιήθηκαν και προέβησαν σε ενέργειες και δράσεις για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνουν.

Το ποσό το οποίο κατά μέσο όρο επενδύουν οι επιχειρησεις σε εργαλεία και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας ανά έτος ανήλθε περίπου στις 11 χιλιάδες ευρώ.

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

 

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!