Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Κυβερνοασφάλεια: Ιδρύεται Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τίθεται από σήμερα το νομοσχέδιο για την ίδρυση μίας Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το σχέδιο του νόμου με τίτλο «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» έχει ως στόχο την υλοποίηση και τον συντονισμό Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνoασφάλειας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων στην Ελλάδα.

Καθώς παγκοσμίως αλλά και σε εθνικό επίπεδο οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται ραγδαίως, το σχέδιο προβλέπει στη δημιουργία αλλά και διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ασφαλείας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται:

α) η οργάνωση ενός λειτουργικού συστήματος σχετικά με την κυβερνoασφάλεια, μέσω του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης των δυνατοτήτων της αρμόδιας εθνικής αρχής κυβερνoασφάλειας, η οποία καθίσταται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η άσκηση των καθηκόντων της,

β) η διατήρηση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες, μέσω του καθορισμού ενός διαφανούς πλαισίου ρόλων, ευθυνών και λογοδοσίας για την εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένων κρίσιμων ψηφιακών συστημάτων.

Το σχέδιο αποτελεί αναβαθμισμένη προέκταση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΥΨΔ και θα εποπτεύεται από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτριο Παπαστεργίου. Παράλληλα, θα λειτουργεί ως Εθνική Αρχή Πιστοποίησης και ως Εθνικό Κέντρο Συντονισμού για την Κυβερνoασφάλεια.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 17/1/2024.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!