Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB και του ΣΕΠΕ για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την ενθάρρυνση και την αύξηση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η HDB και ο ΣΕΠΕ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με αντικείμενο τη διερεύνηση συμπράξεων μεταξύ των δύο οργανισμών, την από κοινού προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την αξιοποίηση τεχνογνωσίας αιχμής, την ενίσχυση των συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημιακών, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και φορέων του κλάδου με το επιχειρείν σε συνάρτηση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία της HDB.

Τα βασικά πεδία της συνεργασίας HDB-ΣΕΠΕ επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς:

  • Διερεύνηση συμπράξεων μεταξύ των δύο οργανισμών στο πλαίσιο στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και του βαθμού εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring και networking.

Αναλυτικότερα:

  • Θα δοθεί έμφαση στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων επιτάχυνσης συνεργασιών ελληνικών εταιρειών για τη δημιουργία διεθνών ανταγωνιστικών σχημάτων σε συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο του ανταγωνισμού.
  • Θα δοθεί πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες δικτύωσης με διεθνή οικοσυστήματα στα μέλη του ΣΕΠΕ, με πρωταρχικό στόχο την εξωστρέφεια, την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων και την αναζήτηση εμπορικών εταίρων.
  • Θα μελετηθούν και θα αναπτυχθούν περαιτέρω κριτήρια εκτίμησης για τη διαμόρφωση αυτοματοποιημένων μεθόδων ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης επιχειρησιακών πλάνων, όπως και ελέγχου εφαρμογής υβριδικών χρηματοδοτικών εργαλείων που συνδυάζουν δάνεια, εγγυήσεις, συγχρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και κεφαλαιακές συμμετοχές.
  • Θα εξεταστεί η συνεργασία μεταξύ ΣΕΠΕ και HDB με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων της αγοράς.

Χαιρετίζοντας τη νέα συνεργασία, ο Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, κύριος Παντελής Τζωρτζάκης, δήλωσε: “Στρατηγική προτεραιότητα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι να αποτελέσει βασικό πυλώνα διασύνδεσης μεταξύ των ερευνητικών κέντρων, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία στην πραγματική οικονομία.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, με τη συνεργασία αυτή βοηθάμε από κοινού την ελληνική επιχείρηση να αποκτήσει πρόσβαση σε περισσότερα χρηματοδοτικά προϊόντα και να προετοιμαστεί για το ψηφιακό της μέλλον έτσι ώστε να συμμετάσχει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και να εξελιχθεί στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στην HDB δημιουργούμε πάντα ευκαιρίες με σημαντικό και ωφέλιμο αντίκτυπο τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία της χώρας”.

H Πρόεδρος του ΣΕΠΕ κυρία Γιώτα Παπαρίδου, αφού χαιρέτισε τη συνεργασία μεταξύ του Συνδέσμου και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, υπογράμμισε: “Σε μία εποχή που η ψηφιακή τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και ανοίγει νέους δρόμους για τη βελτίωση της καθημερινότητας του ανθρώπου αλλά και την ανάπτυξη των οικονομιών, η συνεργασία του ΣΕΠΕ με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB, θέτει στέρεες βάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, και όχι μόνο. 

Παράλληλα, ενισχύει τις προσπάθειες του ΣΕΠΕ για την προώθηση της έρευνας  και της καινοτομίας, την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας αιχμής και τη συνεργασία με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εκεί όπου φοιτούν οι επιστήμονες του αύριο, στο χώρο όπου δραστηριοποιούμαστε. Τα θετικά αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, δεν θα αφορούν μόνο στο χώρο των επιχειρήσεών μας αλλά συνολικά στην ελληνική οικονομία και στη θέση της χώρας μας στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές  ψηφιακό περιβάλλον.

Ευχαριστούμε την HDB για τη συνεργασία και δεσμευόμαστε ότι θα υπηρετήσουμε με συνέπεια τον στόχο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί μία εκ των βασικών  προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας”.

Πηγή: sepe.gr

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!