Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

DLP: Οι 3 διαφορετικοί τύποι για την προστασία των δεδομένων των επιχειρήσεων

Ο κυβερνοχώρος έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια αρένα για τις επιθέσεις κυβερνο-πειρατείας και τις μαζικές παραβιάσεις δεδομένων. Το 2022, το μέσο κόστος μιας παραβίασης δεδομένων αυξήθηκε στα 4,35 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από το προηγούμενο έτος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το κόστος αγγίζει τα 9,44 εκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας ανησυχητικό νούμερο για τις επιχειρήσεις, που αναγκάζονται να αυξήσουν τις τιμές τους για να αντιμετωπίσουν αυτό το κόστος.

Μπροστά στην άνοδο των κινδύνων, η ασφάλεια των οργανισμών καθίσταται εξαιρετικά σημαντική. Μια σωστή στρατηγική ασφάλειας είναι απαραίτητη. Μεταξύ των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των κινδύνων, η πρόληψη της απώλειας δεδομένων (Data Loss Prevention – DLΡ) κατέχει κεντρική θέση.

Η πρόληψη απώλειας δεδομένων (DLP) και η λειτουργία της

Η πρόληψη απώλειας δεδομένων είναι μια τεχνολογική προσέγγιση που στοχεύει στο να αποτρέψει την τυχαία ή σκόπιμη διαρροή δεδομένων. Βασική της ιδέα είναι η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από ανεπιθύμητη πρόσβαση, τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού.

Η λειτουργία του DLΡ περιλαμβάνει την ταξινόμηση δεδομένων σε διάφορες κατηγορίες, τον εντοπισμό παραβάσεων ασφαλείας και την αυτοματοποίηση ορισμένων διαδικασιών. Το DLΡ βοηθά στην διαχείριση πρόσβασης μετριάζοντας τον βαθμό κινδύνου σε περίπτωση παράνομης εισόδου.

Για την αποτελεσματική λειτουργία του DLΡ, μπορεί να υλοποιηθεί εσωτερικά από την εσωτερική ομάδα πληροφορικής ή σε εξωτερικούς συνεργάτες, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Λύσεις DLΡ

Οι διάφοροι τύποι DLP προσφέρουν ευέλικτες και προσαρμόσιμες λύσεις στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι DLP:

  1. Endpoint DLP: Επικεντρώνεται στην προστασία των δεδομένων σε όλες τις συσκευές τελικού σημείου της εταιρείας. Παρέχει παρακολούθηση χρηστών και άλλες πολιτικές ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας δεδομένων.
  2. Δίκτυο DLΡ: Επικεντρώνεται στην παρακολούθηση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο του οργανισμού, εντοπίζοντας και αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένες κινήσεις δεδομένων.
  3. Cloud DLP: Προστατεύει τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε υπηρεσίες cloud, κρίνοντας σημαντική την ασφάλεια αυτών των δεδομένων, ιδίως όταν μοιράζονται με συνεργάτες.

Η συνδυαστική εφαρμογή αυτών των τριών τύπων DLP μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένη προστασία δεδομένων σε διάφορες καταστάσεις. Είναι κρίσιμο να αναγνωρίζουν οι επιχειρήσεις τη σημασία της πρόληψης απώλειας δεδομένων και να υιοθετούν αποτελεσματικές στρατηγικές ασφάλειας για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών τους.

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!