Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Κυβερνοασφάλεια: Τα 5 σημεία που πρέπει να εστιάσουν οι ΜμΕ

Έχουμε σχολιάσει πολλές φορές τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στο περιβάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι άλλωστε αναγκαιότητα της εποχής οι ΜμΕ να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές απαιτήσεις της εποχής προκειμένου να αναπτυχθούν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Καινούργια πρότυπα εργασίας έχουν αναδυθεί ενώ το περιβάλλον του κυβερνοχώρου κρύβει αρκετές κυβερνοαπειλές που μπορούν να επηρεάσουν την δραστηριότητα μίας επιχείρησης.

Συγκεκριμένα με τα νέα υβριδικά ή εξ αποστάσεων μοντέλα εργασίας, η απομακρυσμένη πρόσβαση εκτός από πολλά θετικά κρύβει αρκετές απειλές καθώς αυξάνονται τα σημεία εισόδου, όπως έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενο άρθρο.

Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν αντιληφθεί επαρκώς τον κίνδυνο που υφίσταται όπως επίσης και δεν λαμβάνουν πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Οι στρατηγικές ασφαλείας τους στην πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι ανεπαρκείς καθιστώντας τες ευάλωτες σε πιθανές κυβερνοεπιθέσεις.

Έχοντας δει σε προηγούμενο άρθρο τις τάσεις για το κυβερνοέγκλημα, ας επικεντρωθούμε τώρα στους τρόπους προστασίας από αυτές. Οι συγκεκριμένες πρακτικές, ή καλύτερα η έλλειψη αυτών, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές απώλειες στο περιβάλλον των ΜμΕ σύμφωνα με την παγκόσμια εταιρεία κυβερνοασφάλειας, ESET.

Η επαγγελματική χρήση πλατφορμών επικοινωνίας είναι το μέλλον

Στη σύγχρονη επιχειρηματική κοινότητα, η επαγγελματική επικοινωνία και συνεργασία έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές. Με την εισαγωγή εφαρμογών συνεργασίας όπως το Microsoft Teams και το Slack, ο τρόπος με τον οποίο οι ομάδες επικοινωνούν και συνεργάζονται έχει μεταβληθεί ριζικά. Αυτή η αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο την τεχνολογία, αλλά και την εργασιακή κουλτούρα σε πολλές επιχειρήσεις.

Με τη μετάβαση από την παραδοσιακή επαγγελματική επικοινωνία σε αυτές τις συνεργατικές πλατφόρμες, η εργασιακή ηθική και ατμόσφαιρα έχουν γίνει πιο φιλικές και ανοιχτές σε πολλές εταιρείες. Αυτό έχει το πλεονέκτημα της αύξησης της ευελιξίας και της δυνατότητας για βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας. Ωστόσο, η μετάβαση σε μια πιο ανοιχτή εργασιακή κουλτούρα μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένους κινδύνους που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Ένας από τους κινδύνους είναι η απερίσκεπτη ανταλλαγή αρχείων και πληροφοριών. Καθώς οι χρήστες σε αυτές τις πλατφόρμες έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται πληροφορίες με ευκολία, υπάρχει κίνδυνος από ανεπιθύμητες απειλές όπως η απάτη και το phishing.

Κυβερνοασφάλιση (cyber insurance) και ransomware

Οι επιθέσεις ransomware, όπου οι επιτιθέμενοι απαιτούν λύτρα για την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων, αυξάνονται σε αριθμό και πολυπλοκότητα. Αυτό επηρεάζει σημαντικά τον τομέα της κυβερνο-ασφάλισης. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2031, το ransomware θα μπορούσε να κοστίσει στον κόσμο 265 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι τα ασφάλιστρα για τα προϊόντα cyber-insurance αναμένεται να αυξηθούν το επόμενο έτος. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα ζητούν περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες για τις επιχειρήσεις προτού προχωρήσουν στην ασφάλιση τους.

Διαβάστε επίσης: Η έξαρση του ransomware αυξάνει σημαντικά τις αξιώσεις στον κλάδο του cyber insurance

Το IoT (Internet of Things) χρήζει αυξημένης κυβερνοασφάλειας

Internet of things (IoT)

Η τεχνολογία του Internet of Things αναπτύσσεται ραγδαία, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τέτοιου είδους λύσεις. Αυτή η τάση ενισχύθηκε από την αυξημένη τιμή της ενέργειας, που ώθησε πολλές εταιρείες να εφαρμόσουν πολιτικές εξοικονόμησης μέσω λύσεων IoT όπως εφαρμογές παρακολούθησης ενέργειας και έξυπνους μετρητές. Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να προστατέψουν τις συσκευές IoT τους, κάτι που καθιστά τον επιχειρηματικό κόσμο ευάλωτο σε κυβερνοεπιθέσεις.

Για παράδειγμα, πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι το 82% των υπηρεσιών υγείας αντιμετώπισε κυβερνοεπίθεση που είχε στόχο τις συσκευές IoT. Το 2023, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάσουν στην ανίχνευση και την πρόληψη των απειλών, να παρακολουθούν προσεκτικά τυχόν ανωμαλίες που σχετίζονται με τα συστήματα IoT τους, και να ετοιμάζονται για την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων ασφαλείας.

Η επικοινωνία και η εργασία ενσωματώνονται στις εφαρμογές γνωριμιών

Η γραμμή ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή σβήνεται ολοένα και περισσότερο. Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης που αρχικά δημιουργήθηκαν για προσωπική χρήση τώρα ενσωματώνουν επαγγελματικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, το Facebook προσφέρει τη λειτουργία Marketplace για την πώληση προϊόντων και τη δημιουργία επαγγελματικού προφίλ. Επίσης, εφαρμογές γνωριμιών όπως το Bumble προσφέρουν λειτουργίες για επαγγελματικές συναντήσεις. Παρόλο που αυτές οι εξελίξεις επιτρέπουν στους ανθρώπους να επικοινωνούν και να εργάζονται ευκολότερα, υπάρχει ανάγκη για αυξημένη κυβερνοασφάλεια για να προστατευθούν τα δεδομένα.

Προηγμένες λύσεις ασφαλείας χωρίς πρόσθετο προσωπικό

Οι υπηρεσίες MDR (Managed Detection and Response) και XDR (Extended Detection and Response) που παλιότερα χρησιμοποιούνταν κυρίως από εταιρείες που είχαν ήδη εξειδικευμένο προσωπικό για την κυβερνοασφάλεια, τώρα απευθύνονται σε ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτές οι υπηρεσίες επιτρέπουν την ανίχνευση και αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών χωρίς την ανάγκη πρόσληψης επιπλέον εμπειρογνωμόνων.

Αυτή η ανάπτυξη συμπίπτει με την αυξημένη χρήση της αυτοματοποίησης για την αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας. Συνολικά, οι εταιρείες αναζητούν λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλειά τους χωρίς να αυξήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Αυτές οι τάσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας αναδεικνύουν τη σημασία της προσαρμογής και της συνεχούς παρακολούθησης των ασφαλείας των επιχειρήσεων καθώς η τεχνολογία και η επικοινωνία εξελίσσονται. Προκειμένου να διατηρηθεί η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια των επιχειρήσεων, είναι αναγκαίο να υιοθετούνται συνεχώς νέες πρακτικές και τεχνολογίες.

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!