Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Η ΕΕ και τα μέλη – κράτη συμμετέχουν σε προσομοίωση μεγάλης κλίμακας Cyber Attack

Ανώτεροι εκπρόσωποι κυβερνοασφάλειας από τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισμό της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) συμμετέχουν σε μια διήμερη «άσκηση επιχειρησιακού επιπέδου σχεδίου», ή Blue OLEx 2023, για να δοκιμάσουν την ετοιμότητα της EΕ σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης.

Η άσκηση διοργανώνεται στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Δικτύου Οργανισμού Διασύνδεσης Κρίσης στον Κυβερνοχώρο, ή «EU-CyCLONE».

Το δίκτυο CyCLONE της EΕ συμβάλλει στην εφαρμογή του σχεδίου της Επιτροπής για ταχεία αντίδραση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας – διασυνοριακού περιστατικού στον κυβερνοχώρο ή σχετικής κρίσης. Συμπληρώνει τις υφιστάμενες δομές κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο EΕ συνδέοντας τη συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο, μέσω της  Ομάδας Αντιμετώπισης Συμβάντων Ασφάλειας Υπολογιστών , και πολιτικού επιπέδου, για παράδειγμα μέσω της  Ολοκληρωμένης Απόκρισης Πολιτικής Κρίσης, του μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων της EΕ που υποστηρίζει ταχεία και συντονισμένη πολιτική και λήψη αποφάσεων για μεγάλες και σύνθετες κρίσεις.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν ζητήματα στρατηγικής κυβερνοπολιτικής, ειδικότερα, πώς να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο EΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της ΕE για την κυβερνοασφάλεια μπορείτε να βρείτε εδώ.

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!