Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2023: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη άσκηση Κυβερνοάμυνας υπό τον συντονισμό του ΓΕΕΘΑ

Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 ολοκληρώθηκε η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Κυβερνοάμυνας «ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2023», που ξεκίνησε την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και διεξήχθη υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΥΒ), με την συμμετοχή προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), των Σωμάτων Ασφαλείας, εθνικών φορέων διαχείρισης κρίσιμων υποδομών, φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και Τμημάτων Κυβερνoάμυνας των ΕΔ από την Κύπρο και την Γαλλία.

askisi-1

Στην Άσκηση συμμετείχαν περισσότερα από 50 στελέχη από τις ΕΔ και 200 άτομα από 37 φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ασκηθούν στις διαδικασίες διαχείρισης κυβερνοεπιθέσεων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση διαφόρων περιστατικών κυβερνοασφάλειας, που κάλυπταν τόσο μεμονωμένα συμβάντα όσο και περιστατικά ευρύτερης έκτασης, και απαιτούσαν συντονισμένη απόκριση σε πολλαπλά επίπεδα.

Ειδικότερα, τα επεισόδια αφορούσαν μεγάλο αριθμό αντικειμένων κυβερνoάμυνας, όπως ανάλυση ιομορφικού λογισμικού, ψηφιακή διερεύνηση πειστηρίων σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δρομολογητές, έλεγχο ευπαθειών εφαρμογών διαδικτύου και ιστού, καθώς και εντοπισμό – ανάλυση παραβίασης δικτυακής υποδομής.

Η εξάσκηση των συμμετεχόντων στην Άσκηση «ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2023» σε αντικείμενα κυβερνοασφάλειας αποτελεί μία από τις δράσεις του ΓΕΕΘΑ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας και απειλών που έχουν προκύψει από την συνεχόμενη αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων και την παράλληλη ανάπτυξη δυνατοτήτων κυβερνοπολέμου.

Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Κυβερνoάμυνας του ΓΕΕΘΑ πέραν της καθοριστικής συμβολής της στην αποτελεσματική ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και προστασίας των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω του Διακλαδικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνoάμυνας (ΔΙΚΕΚΥΒ) και των σύγχρονων υποδομών του, σε συντονισμό με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς, κυρίως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΗΔ), συμμετέχει στην προστασία λειτουργίας κρίσιμων εθνικών υποδομών και κατά περίπτωση και άλλων κρατικών δομών και υπηρεσιών, με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!