Η καρδιά του cybersecurity της τεχνολογίας των τεχνολογικών νέων χτυπάει εδώ

Αρχική

Η UBITECH συμμετέχει στο έργο CERTIFAI για την ασφαλή και αξιόπιστη αξιολόγηση προϊόντων ICT

Η UBITECH συμμετέχει στην εναρκτήρια συνάντηση που φιλοξενείται από την TECNALIA (6 & 7 Σεπτεμβρίου 2023) στο Μπιλμπάο της Ισπανίας της Δράσης Καινοτομίας CERTIFAI, που ξεκίνησε επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Συμφωνία επιχορήγησης Αρ. 101120606) και εκτείνεται την περίοδο Σεπτέμβριος 2023 – Αύγουστος 2026. Το έργο CERTIFAI θα αναπτύξει ένα ανοιχτό software framework για οικονομικά αποδοτική συνεχή αξιολόγηση και (επανα)πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ΙCT βάσει τεχνητής νοημοσύνης , ανοίγοντας το δρόμο για έναν πιο ασφαλή και αξιόπιστο ψηφιακό κόσμο στην ΕΕ.

Με βάση τον νόμο της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το CERTIFAI θα αξιοποιήσει τις καθιερωμένες απαιτήσεις, τα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για να προσφέρει μια αποτελεσματική προσέγγιση για τη διασφάλιση ότι ένα προϊόν, αφού πιστοποιηθεί, θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Στο πλαίσιο του CERTIFAI, η UBITECH σχεδιάζει και αναπτύσσει το Certification Framework που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία για την ευέλικτη αξιολόγηση συμμόρφωσης στον κυβερνοχώρο.

Το πλαίσιο θα επιτρέψει τον έλεγχο της αναλογίας συμμόρφωσης με βάση τα τεχνουργήματα που ορίζονται από τις περιπτώσεις χρήσης και τα στοιχεία που δημιουργούνται σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας “Κύκλου Ζωής Ανάπτυξης Λογισμικού/Συστήματος (SDLC)” που εμπλέκονται στην ανάπτυξη ICT που δεν βασίζονται σε AI και προϊόντα και υπηρεσίες AI .

Το framework παρέχει μια διεπαφή βασισμένη σε γράφημα για τον ορισμό των τεχνουργημάτων και έναν πίνακα ελέγχου για την εμφάνιση των αποδεικτικών στοιχείων.

Λαμβάνοντας αυτά ως εισροές και με βάση το επίπεδο κρισιμότητας λογισμικού/συστήματος, αναλύει τη συμμόρφωση του συνολικού προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και παρέχει το ποσοστό συμμόρφωσης των τεχνουργημάτων, αξιολογώντας τις δυνατότητες πιστοποίησης των ανεπτυγμένων προϊόντων ΙCT χωρίς τεχνητή νοημοσύνη και με προϊόντα/υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις των σχετικών προτύπων και κανονισμών, όπως τα IEC 62443-4-1, IEC 62443-4-2, EC 62443-2-4 (IEC TS 62443-6-1 για την αξιολόγησή του ), νόμος της ΕΕ για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και νόμος της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η UBITECH θα αναπτύξει το πλαίσιο τροποποιώντας και επεκτείνοντας το πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου OLISTIC για να εισαγάγει την απαραίτητη λειτουργικότητα και θα οδηγήσει στην ενσωμάτωσή του με τα τεχνουργήματα που αναπτύχθηκαν στο έργο.

Related Posts

Subcribe to our Newsletter

Αρχική

Ο κόσμος του cyber security και της τεχνολογίας χτυπάει εδώ!

Εγγραφείτε στο Newsletter του cybernews.gr για την εβδομαδιαία τεχνολογική ενημέρωση σας!